ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตกปลา “ เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2554 ”
ด้วยเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ร่วมกับ ชมรมเรือตกปลาบ้านน้ำเชี่ยว - แหลมงอบ       ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันตกปลา ในโครงการจัดการแข่งขันตกปลา  “เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2554”                                    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาตกปลา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด และหมู่เกาะช้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานที่แข่งขัน
ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะช้างและทะเลตราด
วันที่ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2554
รางวัลปลาเกมส์มี 12 ชนิด น้ำหนัก 1 ก.ก. ขึ้นไป จำนวน 24 รางวัล และรางวัลปลาเกมส์รวม จำนวน 2 รางวัล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ประเภทปลาอินทรีย์ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ                                 
2. ประเภทปลากระพงขาว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
3. ประเภทปลาสละ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
4. ประเภทปลาสาก 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
5. ประเภทปลาช่อนทะเล 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
6.ประเภทปลาโฉมงาม 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
7. ประเภทปลาแชกำ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
8. ประเภทปลาเก๋า 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
9. ประเภทปลากระพงแดง –แดงเขี้ยว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
10. ประเภทปลาอังเก่ย 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
11. ประเภทปลากุเลา 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
12. ประเภทปลากระเบน 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
13. รางวัลประเภท ปลาเกมส์รวมมากชนิด 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
     (หากว่ามีจำนวนชนิดเท่ากัน ให้ตัดสินโดยการชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก)
14. รางวัลเรือตกปลาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รางวัล (ตัดสินจากน้ำหนักของขยะที่เก็บได้)
15.รางวัลไต๋เรือดีเด่น 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลพร้อมของรางวัล(ตัดสินจากเรือที่ได้รางวัลชนะเลิศปลาเกมส์รวม) IWC Replica Watches
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อนายกศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์  โทร 081-4810730 , 084-7077717 หรือ omega seamaster replica
กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โทร 0-3953-2959 กด 16
 


 

อ่าน 1266 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/08/2011 17:53
Copyright (c) 2011 ติดต่อโฆษณาได้ที่ Greenfishings@hotmail.com