ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา "ร่วมใจรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า"20/02/2554 ณ.ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ขอเชิญร่วมแข่งจักรยานเสือภูเขาในรายการ
“ร่วมใจรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า” ครั้งที่ 1
ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น.
ณ.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

๑ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนัก และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ทุกปี
๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความสนใจ และให้ความสำคัญในการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในโอกาสวันรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะหมอกควันไฟป่า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕ เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขัน เป็นเงินสมทบช่วยเหลือกิจกรรมของเจ้าพนักงานพิทักษ์อุทยานดอยสุเทพ - ปุย และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
๖ เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขัน มอบเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในและรอบพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ - ปุย


รุ่นการแข่งขัน

1. เสือภูเขา รุ่นการแข่งขัน A (ชาย) ชิงถ้วยเกียรติยศ จำนวน 7 รุ่น


A1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
A2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
A3 รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
A4 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย
A5 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย
A6 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย
A7 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย

2. เสือภูเขา รุ่นการแข่งขัน B (ชาย) ชิงถ้วยเกียรติยศ จำนวน 11 รุ่น

B1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย
B2 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ชาย
B3 รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายโชติ ตราชู ปลัดการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
B4 รุ่นอายุ 30 – 34 ปี ชาย
B5 รุ่นอายุ 35 – 39 ปี ชาย
B6 รุ่นอายุ 40 – 44 ปี ชาย
B7 รุ่นอายุ 45 – 49 ปี ชาย
B8 รุ่นอายุ 50 – 54 ปี ชาย
B9 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
B10 รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย
B11 รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป ชาย

3. เสือภูเขา รุ่นการแข่งขัน B (หญิง) ชิงถ้วยเกียรติยศ จำนวน 4 รุ่น

B12 รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปีหญิง
B13 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีหญิง
B14 รุ่นทั่วไป (Open) หญิง ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
B15 รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง

4.รุ่น C ร่วมปั่นรณรงค์ลดหมอกควันจากไฟป่า

กำหนดการแข่งขันและร่วมปั่นรณรงค์

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

06.00 น. – 07.30 น. - เปิดรับสมัครการแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา รุ่น A, B (ชาย) และ B (หญิง) ณ
ลานเอนกประสงค์ ตลาดประเสริฐ์แลนด์ (กาดเชิงดอย) ริมคลองชลประทาน
และลงทะเบียนร่วมปั่นรณรงค์
07.30 น. – 08.30 น. - เปิดกิจกรรมร่วมปั่นรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า พร้อมขบวนจักรยาน
ผู้เข้าร่วมปั่นรณรงค์ และเข้าแข่งขันร่วมขบวนปั่นฟรีรันไปด้วยกับขบวน โดยออกจาก
กาดประเสริฐ์แลนด์ ไปยูเทริน์ที่สี่แยกไฟแดงปั้มน้ำมัน ปตท. ม.เชียงใหม่ ขบวน
เลียบคลองชลประทานถึงสี่แยกโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนห้วยแก้ว มุ่ง
ตรงไปยังสวนรุกขชาติห้วยแก้ว สิ้นสุดขบวนรณรงค์ที่หน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว
08.30 น. - เปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ปล่อยตัวทุกรุ่น แต่ละรุ่นห่างกัน 3 นาที
11.00 น. - รวบรวมผลการแข่งขัน
11.30 น. - พิธีมอบถ้วยรางวัลทุกรุ่นการแข่งขัน

หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. สำหรับผู้เข้าแข่งขันผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 5 ทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
2. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นรณรงค์ จะได้รับของที่ระลึกในงาน
3. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก 500 ท่านแรก

การบริการ
- อาหารเช้า และเที่ยง พร้อมของว่างและเครื่องดื่มฟรี

กติกาการแข่งขัน
1. การคำนวณอายุให้นับปี พ.ศ. ที่จัดการแข่งขัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
2. การแข่งขันยึดถือตามสมาพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI และระเบียบของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ซึ่งรับรองการจัดการแข่งขันโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว
3. นักกีฬาต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน
4. สำหรับจักรยานเสือภูเขาที่ใช้การแข่งขัน จะต้องใช้ยางนอก ไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้วและขนาดวงล้อ 26 นิ้ว โดยไม่จำกัดชนิดโช๊คหรือตะเกียบ
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การประท้วงให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังจากประกาศผลการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน
- จุดเริ่มต้น เริ่มปล่อยตัวจากหน้าที่ทำการสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และเส้นชัยสิ้นสุดที่บ้านพักอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ – ปุย หลัก กม.ที่ 15 ระหว่างเส้นทางถนนศรีวิชัย มุ่งสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

สถานที่รับสมัคร
- ก่อนวันแข่งขัน ที่ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่
- วันแข่งขัน ณ ลานเอนกประสงค์ ตลาดประเสริฐ์แลนด์ (กาดเชิงดอย) ริมคลองชลประทาน

หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครซึ่งทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- นักกีฬาอายุ 15 ปี นำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนและปี พ.ศ. เกิดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

อัตราค่าสมัครแข่งขัน
- ประเภทประชาชนทั่วไป 200 บาท
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ฟรี ค่าสมัคร
- ผู้เข้าร่วมปั่นรณรงค์ ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ

ดำเนินการแข่งขัน และสอบถามรายละเอียดได้ที่

1.คุณสุชาติ มูลเมือง (เปี๊ยกบ้านดง ) โทร. 084 – 6116581 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
2.กลุ่มเสือสันกำแพง โดย คุณธรรมนูญ เมืองมา (เสือแต้ม)โทร. 081 - 6721619


ท้ายที่สุดนี้
ในนามของสำนักบริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ และหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอขอบคุณลานนาไบค์ทริป ที่ได้กรุณาให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนี้แก่หมู่นักปั่นชาวเสือลานนาไบค์ และชาวเสือทุก ๆ ชมรมได้ทราบข่าวการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือตัวอย่างถ้วยเกียรติยศที่กำลังดำเนินการขอและจัดทำ
ตัวอย่างถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับที่ 1 - 4ขอบุณข่าวสารจาก เวปlannabiketrip.com ครับ

อ่าน 1196 ครั้ง   โพสเมื่อ : 13/02/2011 15:13
Copyright (c) 2011 ติดต่อโฆษณาได้ที่ Greenfishings@hotmail.com